Savunma Sanayii Başkanlığı 65.108 TL maaş ile işçi alımı! Müracaat için son 4 gün…

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, 375 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin ek 6’ncı hususunun üçüncü fıkrası ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi Süreç Ünitelerinde Kontratlı Bilişim Çalışanı İstihdamına Ait Temel ve Yöntemler Hakkında Yönetmelik’in 8 inci unsuru uyarınca 10 kontratlı bilişim işçisi alımı yapacağını açıkladı. Belirtilen takımlar için en düşük 32.554 TL en yüksek 65.108 TL maaş verecek olan başkanlık, yayınlanan ilan ile müracaat kaidelerinden tarihine kadar merak edilen tüm ayrıntıları adaylar ile paylaştı. İşte formu ve detaylar…

BAŞVURU HALİ VE TARİHİ

Savunma Sanayii Başkanlığı işçi alımı müracaatları 5 Eylül 2022 tarihinde başlayıp 20 Eylül 2022 tarihi saat 23:59:59’a kadar devam edecek.

 Adaylar E-Devlet Savunma Sanayii Başkanlığı-Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat süreci gerçekleştirebilecek.

BAŞVURU EKRANI
ÖZEL MÜRACAAT KOŞULLARINA ULAŞABİLMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunda sayılan genel kuralları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve sanayi mühendisliği ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik kısımlarından, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren kısımları ile istatistik, matematik ve fizik kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen kısım mezunları aylık brüt mukavele fiyat tavanının 2 katı ödenecek durumlar için müracaat yapabilirler.)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin idaresi yahut büyük ölçekli ağ sistemlerinin konseyimi ve idaresi konusunda fiyat tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3, fiyat tavanı üç katını geçemeyecekler için en az 5, öbürleri için en az 8 yıllık mesleksel deneyime sahip bulunmak (Mesleki deneyimin belirlenmesinde; bilişim işçisi olarak 657 sayılı Kanuna tabi takımlı yahut tıpkı Kanunun 4 üncü hususunun (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Kararında Kararnameye tabi kontratlı statüdeki hizmetler ile özel kesimde toplumsal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle personel statüsünde bilişim çalışanı olarak geçtiği belgelenen hizmet mühletleri dikkate alınır.)

e) Bilgisayar etraf ünitelerinin donanımı ve kurulan ağ idaresi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla yeni programlama lisanlarından en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) Erkek adaylar için müracaat tarihleri itibariyle muvazzaf askerlik çağına gelmemiş yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut askerlik hizmetinden muaf olmak,

ÜCRET TABLOSU

Aylık brüt mukavele fiyatı tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü hususunun (B) fıkrasına nazaran istihdam edilenler için 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Şurası Kararı ile yürürlüğe konulan Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerin 3 üncü unsurunda tespit edilen kontrat fiyat tavanının (yılın birinci altı ayı için belirlenen fiyat tavanı 16.277,45 TL’dir) vize cetvelinde belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak meblağ olacaktır.

Yorum yapın